Hoofdstuk 2: Programma's

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

Programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan een goede en duurzame bereikbaarheid per fiets, auto en voor het vervoer van goederen in een gezonde en verkeersveilige omgeving.

schaal x € 1.000
Lasten € 89.138
Baten € -1.268
Saldo € 87.870
Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11