Bijlagen

Overzicht voorzieningen

Overzicht voorzieningen

STAAT VAN VOORZIENINGEN

Saldo

Saldo

Mutaties 2022

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Omschrijving

Prog

31-12-2020

31-12-2021

Bij

Af

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

Ontgrondingenwet

2

43

56

5

61

66

71

76

Nazorg Stortplaatsen

3

1.081

1.051

30

1.021

991

961

931

Nazorg stortplaats Maarsbergen

3

721

711

10

701

691

681

671

Grondwaterheffing

3

1.966

1.966

1.334

1.334

1.966

1.966

1.966

1.966

Energiefondsen

4

400

400

400

400

400

400

Pensioenen GS

9

11.721

11.574

340

487

11.427

11.280

11.133

10.986

Vitaliteitsverlof

10

917

917

917

917

917

917

NAR regeling

10

1.671

801

486

315

72

0

0

Totaal Voorzieningen (credit op de balans)

18.520

17.476

1.679

2.347

16.808

16.383

16.129

15.947

Saldo

Saldo

Mutaties 2022

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Omschrijving

Prog

31-12-2020

31-12-2021

Bij

Af

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

Dekking financieel risico Grondbedrijf (salderen voorraad)

2

696

696

696

696

696

696

Diverse leningen (salderen met fin.vaste activa)

2

1.178

1.178

1.178

1.178

1.178

1.178

Totaal Voorzieningen (*) (gesaldeerd met activa)

1.874

1.874

0

0

1.874

1.874

1.874

1.874

*) deze voorzieningen worden conform de BBV regelgeving gesaldeerd met de activa.

Totaal Voorzieningen

20.394

19.350

1.679

2.347

18.682

18.257

18.003

17.821

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11