Hoofdstuk 2: Programma's

7. Cultuur en erfgoed

Programmadoel

De provincie werkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van cultuur en de instandhouding van waardevol erfgoed, zodat inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht hiervan kunnen leren en genieten.   

schaal x € 1.000
Lasten € 21.649
Baten € 0
Saldo € 21.649
Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11