Hoofdstuk 2: Programma's

9. Bestuur

Programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan het bevorderen van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Een goed bestuurde provincie is belangrijk voor de inwoners.

schaal x € 1.000
Lasten € 17.828
Baten € -354
Saldo € 17.474
Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11