Hoofdstuk 3: Paragrafen

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing gaat het om de vraag in welke mate de financiële positie van de provincie toereikend is om de financiële gevolgen van risico’s op te kunnen vangen. De ratio Weerstandsvermogen en de overige financiële kengetallen geven een zo betrouwbaar en verantwoord mogelijk inzicht in de financiële positie van de provincie.

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing behandelen we de volgende onderdelen:

  1. Risicomanagement binnen de provincie Utrecht;  
  2. Risicoanalyse;
  3. Drie belangrijke veranderingen van risico’s in het benodigd weerstandsvermogen t.o.v. de Jaarrekening 2020;
  4. Benodigd weerstandsvermogen en beschikbare weerstandscapaciteit;
  5. Ratio weerstandsvermogen;
  6. Financiële kengetallen.
Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11