Hoofdstuk 2: Programma's

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

Programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan een goede en duurzame bereikbaarheid per Openbaar Vervoer.

schaal x € 1.000
Lasten € 166.417
Baten € -27.358
Saldo € 139.059
Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11