Hoofdstuk 2: Programma's

8. Economie

Programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan een sterke, competitieve en circulaire economische structuur met aantrekkelijke en toekomstbestendige voorzieningen voor bedrijven en werknemers en maakt innovatieve ontwikkelingen op het gebied van gezond stedelijk leven mogelijk.

Vanwege de grote impact van de corona-crisis in het afgelopen anderhalf jaar en de onzekerheid over het verloop van de pandemie is de toekomst voor veel bedrijven en werknemers nog steeds onzeker. Tenzij de pandemie onverhoopt negatief aantrekt, zal in 2022 de blik voluit worden gericht op het voorgenomen beleid uit de Economische Visie 2020 – 2027 ‘Focus op een vitale en duurzame economie’ die op 3 maart 2021 door Provinciale Staten is vastgesteld. In de economische visie staat Brede welvaart centraal en wordt een aantal fundamentele transities in de manier van produceren en consumeren beschreven die leiden tot actief handelen van de provincie bij het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt, de ondersteuning van innovatie en het intensiveren en verduurzamen van bedrijventerreinen. Ook de ondersteuning van het brede MKB en de Retail in dorpskernen en stadscentra, en het versterken van profiel en lobbykracht van de Regio Utrecht staan in 2022 verscherpt op het netvlies. In de transitie van een lineaire naar een circulaire economie maken we met een geactualiseerde uitvoeringsagenda concrete stappen voorwaarts.

schaal x € 1.000
Lasten € 15.770
Baten € -36
Saldo € 15.734
Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11