Hoofdstuk 4: Financiële begroting

4.1 Uiteenzetting financiële positie

 4.1.1 Financieel meerjarenperspectief 2022 - 2025

Financieel Meerjarenperspectief

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo Programma's

329.565

359.482

415.769

388.467

349.728

365.946

Overhead

48.218

54.200

54.867

51.627

50.096

50.137

Stelposten

3.742

6.095

10.217

14.140

18.388

Algemene dekkingsmiddelen

-365.641

-366.644

-376.578

-384.359

-391.885

-401.032

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

Mutaties in de reserves

-36.360

-67.593

-100.153

-65.952

-22.079

-33.439

Saldo begroting inclusief reserves

-24.218

-16.813

0

0

0

0

Uitgangspunten voor de Begroting 2022 zijn de oorspronkelijke meerjarenraming uit de Begroting 2021, waarin Statenbesluiten, inclusief de Kadernota 2022-2025 en de meerjarige effecten uit de Zomernota 2021 zijn geëffectueerd.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11