Bijlagen

Overzicht reserves

Staat van Reserves

Omschrijving

Saldo
31-12-2020

Saldo
31-12-2021

2022
Bij

2022
Af

Saldo
31-12-2022

Saldo
31-12-2023

Saldo
31-12-2024

Saldo
31-12-2025

Saldireserve

66.673

155.847

0

36.154

119.693

65.654

54.241

51.658

Reserve Weerstandsvermogen

45.000

45.000

0

0

45.000

45.000

45.000

45.000

Subtotaal Algemene reserves

111.673

200.847

0

36.154

164.693

110.654

99.241

96.658

Afwaardering aandelen deelneming

0

0

3.000

0

3.000

6.000

9.000

12.000

Beheer en Onderhoud Openbaar vervoer

4.442

1.038

0

435

603

603

603

603

Beheer en Onderhoud (vaar)wegen

31.800

27.815

0

25.799

2.016

1.677

1.338

999

Cofinancieringsfonds

6.986

113

0

0

113

113

113

113

COVID flankerend beleid

0

0

0

0

0

0

0

0

Ecoducten*

11.108

0

0

0

0

0

0

0

Egalisatie Bodemsanering

9.261

3.227

0

0

3.227

3.227

3.227

3.227

Energietransitie

0

2.000

100

0

2.100

1.700

1.250

1.250

Gebiedsprocessen Stikstof

0

8.287

0

6.100

2.187

2.187

2.187

2.187

Groot onderhoud Huisvesting

22.362

4.162

0

0

4.162

4.162

4.162

4.162

Hart vd Heuvelrug/VBS

779

1.241

0

0

1.241

1.241

1.241

1.241

ICT*

5.864

0

0

0

0

0

0

0

IGP - RAP

4.319

3.900

0

1.700

2.200

2.200

2.000

2.000

Investeringsfonds Prov Erfgoed

1.548

270

0

270

0

0

0

0

Kapitaallasten Uithoflijn

49.379

44.986

4.149

0

49.135

49.135

46.104

46.061

Kosten voorfinanciering**

4.215

0

0

0

0

0

0

0

Lastneming subsidies

0

2.127

0

0

2.127

2.127

2.127

2.127

Mobiliteitsprogramma

167.495

94.135

500

19.281

75.354

61.747

52.663

20.802

OV Concessie

7.308

17.069

0

3.343

13.726

14.379

14.106

14.106

Programma Landelijk gebied

48.065

45.313

1.150

14.305

32.158

32.203

33.288

33.288

Projecten

14.542

12.532

0

800

11.732

11.732

11.732

11.732

PUEV**

59

0

0

0

0

0

0

0

Realisatiestrategie Natuurvisie

16.619

10.514

405

1.270

9.649

8.384

7.011

5.398

Wonen - Binnenstedelijke Ontwikkeling

5.128

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Bestemmingsreserves

411.277

278.726

9.304

73.303

214.727

202.815

192.149

161.293

Totaal Reserves

522.950

479.574

9.304

109.457

379.421

313.469

291.391

257.952

* Deze reserves zijn bij vaststelling van de Begroting 2021 opgeheven. Om die reden is ook geen informatieblad meer opgenomen in deze begroting.

** Deze reserves zijn bij vaststelling van de jaarstukken 2020 opgeheven. Om die reden is ook geen informatieblad meer opgenomen in deze begroting.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11