Hoofdstuk 2: Programma's

3. Bodem, water, milieu

Programmadoel

De provincie Utrecht heeft een gezonde, klimaatbestendige, waterrobuuste en veilige leefomgeving.

schaal x € 1.000
Lasten € 29.534
Baten € -1.488
Saldo € 28.046
Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11