Bijlagen

Staat van begrotingssubsidies

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2022

Prog.

Omschrijving

Bedrag

2021

2022

2023

2024

2025

1

Ruimtelijke ontwikkeling

-

-

-

2

Landelijk gebied

3.863

2.827

400

400

-

Het Utrechts Landschap (natuur)*

1.718

Landschap Erfgoed Utrecht (natuur)*

368

Landschap Erfgoed Utrecht (steunpunt archeologie)*

140

Stichting Vogelopvang*

11

Stichting IVN*

197

Faunabeheer*

415

Gebiedscooperatie Groot Wilnis Vinkeveen

49

Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht West exploitatiesubs

750

750

Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug*

200

400

400

400

Urgenda

15

Landgoed Het Blauwe Huis

600

Landgoed Maarsbergen

600

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

477

3

Bodem, water en milieu

1.557

548

-

-

-

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

-

410

Stichting NMU*

343

Veenweiden Innovatie centrum

491

planuitwerking Hoornwerk Grebbedijk

723

138

4

Energietransitie

-

-

-

-

-

5

Bereikbaarheid I - Algemeen

271

-

-

-

-

Gemeente Soest

230

Gemeente Nieuwegein

41

6

Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer

-

-

-

-

7

Cultuur en erfgoed

6.263

-

-

-

-

Kunst Centraal *

1.628

Het Utrechts Landschap (erfgoed)*

179

Stichting Mooi Sticht (steunpunt archeologie)*

104

Landschap Erfgoed Utrecht (erfgoed)*

1.144

Stichting Restauratie Opleidings Projecten*

21

Bibliotheek Servicecentrum*

2.270

Stichting Monumentenwacht*

686

Stichting Kasteel Amerongen

110

Stichting Slot Zuylen

121

8

Economie

4.692

-

-

-

-

Gemeente Utrecht

200

ROM Regio Utrecht

4.492

9

Bestuur

-

-

-

-

-

Totaal

16.646

3.375

400

400

-

Toelichting:

- De met een asterisk (*) gemarkeerde organisaties: dit betreft een verlening van jaarlijkse exploitatiesubsidie t/m 2024.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11