Hoofdstuk 2: Programma's

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Programmadoel

De kwaliteit van het stedelijk en landelijk gebied is hoog en het leef- en vestigingsklimaat is sterk.

schaal x € 1.000
Lasten € 18.406
Baten € -175
Saldo € 18.231
Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11