Hoofdstuk 3: Paragrafen

3.1 Provinciale belastingen en heffingen

Een deel van onze inkomsten bestaat uit provinciale belastingen en heffingen. Daarvan is de belangrijkste inkomstenbron de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting: in 2022 is deze geraamd op € 139,4 mln.

Wij kennen daarnaast de volgende heffingen:

  • leges
  • ontgrondingenheffing
  • grondwaterheffing

Belastingen en heffingen

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Motorrijtuigenbelastingen

130.772

133.800

139.414

142.745

145.099

147.636

Leges

326

316

571

571

571

571

Ontgrondingenheffing

3

5

5

5

5

5

Grondwaterheffing

1.320

1.334

1.334

1.334

1.334

1.334

Totaal

132.421

135.455

141.324

144.655

147.009

149.546

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2021 09:01:10 met de export van 11/24/2021 08:49:11